EB-1A شرایط اخذ گرین کارت

شرایط اخذ گرین کارت-A1 EB- یا استعداد درخشان غیرآمریکایی متقاضی این ویزا باید شروط زیر را داشته باشد:
۱. فرد غیر مقیم در آمریکا باید به خاطر دستاوردهایش جوایز ملی یا بین المللی دریافت کرده باشد. اداره ی مهاجرت آمریکا به مدارک معتبری جهت تعیین استعدادهای درخشان یک متقاضی نیاز دارند. مدرک معتبر درباره یک تقدیر نامه ملی یا بین المللی می تواند شامل یک جایزه بین المللی برجسته با ۳ مورد از ۱۰ مدرکی باشد که در ذیل به آن اشاره خواهد شد.
۲. فرد غیر مقیم متقاضی ورود به ایالات متحده باید در حوزه ی تخصصی که در آن جایزه را دریافت کرده، در آمریکا کارش را ادامه دهد. اداره ی مهاجرت آمریکا به تصریح می کند که جهت تعیین اهداف الزامی متقاضی به ادامه کار در حوزه تخصصی اش، درخواست ویزا باید به همراه نامه صاحب کار آینده، مدرک الزامی از پیش مشخص شده مثل قرارداد یا اظهار نامه ی متقاضی مبنی بر اهداف و برنامه هایش برای کار در حوزه تخصصی در آمریکا، تکمیل شده باشد.
۳. فرد متقاضی و کارش باید منفعتی برای ایالات متحده داشته باشد. اداره ی مهاجرت آمریکا به متقاضی را به ارایه مدارکی جهت اثبات این بخش مستلزم نمی کند. این شرط غالبا با برآورده شدن شروط قبلی به دست می آید.
شرایط دریافت ویزای EB1A غیرآمریکایی با استعداد درخشان. آیا شما در بین نخبگان تخصص خود قرار دارید؟
مقررات فدرال استعداد درخشان را اینگونه تعریف می کند: سطحی از تخصص که نشان دهد فرد درصد کوچکی از نخبگان رشته ای خاص در ورزش، تجارت، آموزش یا علوم و هنر قرار دارد.
چرا برای این ویزا درخواست کنیم؟
دو مزیت اساسی در رابطه با درخواست مزایای مهاجرت تحت ویزای EB1A وجود دارد.
هیچ مدرک کاری یا ضامن استخدامی نیاز نمی باشد. یعنی مادامی که فرد غیرمقیم برای ادامه کار در زمینه ی تخصصی که در آن دارای استعداد درخشان می باشد وارد ایالات متحده می شود، پیشنهاد کاری مشخصی مورد نیاز نمی باشد.در نتیجه شخص خود می تواند درخواست ارایه دهد. به علاوه، گواهی کار نیز مورد نیاز نیست. از آنجایی که دریافت گواهی کار فرآیندی طولانی و پیچیده است، این ویزا از طولانی شدن زمان جلوگیری می کند.
این ویزا در حال حاضر قابل دستیابی است. این مزیت شامل تمام دسته های اولویت استخدامی است. یعنی این ویزا برای متقاضیان در تمام کشورها فورا قابل اخذ است. آخرین طرح های وزارت کشور آمریکا حاکی از این نکته است که تعیین هرگونه موعد مشخص برای این ویزا در آینده نزدیک محتمل نخواهد بود. این امر تاثیر به سزایی بر متقاضیان متولد چین و هندوستان دارد.
منظور از تلاش فوق العاده چیست؟
استعداد درخشان به عنوان سطحی از تخصص تعریف شده که متقاضی را در زمره درصد کوچکی ازافراد که به واسطه تلاش فوق العاده شان به سطح بالایی رسیده اند، قرار می دهد. دستاوردهای فرد غیر مقیم در حوزه تخصصش باید مورد تشویق قرارگرفته باشد. به علاوه، فرد غیرمقیم، جوایز ملی و بین المللی دریافت کرده و دستاوردهایش در حوزه تخصصی مربوطه مورد تایید باشد.
تعریف حوزه های تخصص:
با توجه به این ضرورت که فرد غیرمقیم باید تعلق خود به درصد کوچکی از نخبگان را نشان دهد. تعریف حوزه تخصصی مشخص باید شفاف باشد تا بتوان تعلق فرد غیرمقیم به آن حوزه را تعیین کرد.
در نظر داشته باشید که با ارایه تعریف دقیق و خاص از حوزه تخصص، این انتظار از شما می رود که خود را به سطوح بالای رشته خود ارتقا دهید. به عنوان نمونه، یکی از موکلین ما، آقای لی را که دانشجوی دکترای علوم کامپیوتر است در نظر بگیرید. تحقیقات این آقا بر روی کاربرد امواج تراهرتز متمرکز است. با در نظر گرفتن اینکه ایشان هنوز دانشجو بوده و آموزش و مهارت را از استادش فرا می گیرد، اثبات اینکه وی در زمره نخبگان رشته ی خود است، بسیار دشوار می باشد. اگرچه آقای لی کارشناسی ارشد خود را در طراحی مدار پیوسته دریافت کرده و مقالات زیادی در این حوزه گردآوری نموده است. در نتیجه، موسسه ما توانست با تعریف دقیق و خاص رشته ی ایشان به عنوان تلفیقی از تراهرتز و طراحی IC, ارتباطی بین کاربرد تراهرتز و مدار پیوستهایجاد کند. در نتیجه، USCIS درخواست ویزای مهاجرت اولویت استخدامی آقای لی را به عنوان استعداد درخشان پذیرفت. چراکه مدارک کافی که ثابت می کرد ایشان در میان محققین برتر رشته تخصصی خود، یعنی ترکیب تراهرتز و طراحی IC، قرار دارد. اگر آقای لی رشته تخصصی اش را گسترده تر تعریف می کرد، مثلا ’’محقق برجسته در زمینه کاربرد تراهرتز’’، باورپذیری نسبت به تخصص ایشان کاهش می یافت.

مهاجران با استعدادهای خارق‌العاده

شرایط لازم جهت اقدام به دریافت ویزا EB-1A مهاجران با استعدادهای خارق‌العاده- آیا شما به درجه بالائی در زمینه تخصصیخودرسیده‌اید؟

cropped-وطن-خواه.jpg

قوانین فدرالی آمریکا استعدادها و توانایی‌های خارق‌العاده را اینگونه تعریف مینماید که شخص متقاضی می‌بایست از اندک افرادیباشد که توانسته است مهارت خود را در یکی‌ از زمینه‌های ورزشی، تجاری، تحصیلی‌، علوم و هنر به درجه بالایی رسانده باشد.
چرا اقدام به دریافت ویزا EB-1A؟

دو مزیت اساسی که برای دریافت مهاجرت از طریق ویزا EB-1A وجود دارد عبارتند از:

۱. برای اینگونه ویزا هیچگونه گواهینامه کاری و یا حمایت کارفرمای مورد نیاز نمی‌باشد. به این معنا که نیازی به وجود پیشنهاد کاری برای شخص متقاضی ویزا اب-۱ا نیست. به عبارت دیگر زمانی‌ که شخص متقاضی وارد کشور آمریکا شد در زمینه تخصصی خویش مهارت خارق‌العاده داشته باشد تا بتواند مشغول به کار شود.در نتیجه شخص متقاضی بدون نیاز به داشتن پیشنهاد کاری میتوانند اقدام به دریافت ویزا نمایند. همچنین نیزی به داشتن گواهینامه کاری ندارند. از آن جایی که دریافت گواهینامه کاری یک روند پیچیده و طولانی مدت می‌باشد، اشخاصی‌ که متقاضی ویزا اب-۱ا هستند این شرط شامل آنها نمی‌شود.
۲. در حال حاضر ویزا اب-۱ا برای متقاضیان مهیا می‌باشد. این مزیت برای همه ویزا‌های کاری با اولویت اشتغال می‌باشد. این نوع ویزا‌ها برای همه متقاضیان از سراسر دنیا صادر میشود. آخرین پیشبینی‌ وزارت امور خارجه آمریکا بیان میدارد که در آینده نزدیک هر برشی در تاریخ این نوع ویزا به وجود خواهد آمد.
این تفاوت قابل توجهی‌ برای کسانی‌ که متولد کشورهای چین و هندوستان به همراه خواهد داشت.

منظور از “سعی‌ و تلاش بالا” چیست؟
استعداد و توانایی به عنوان سطحی از تجربه تعریف شده است که مشخص مینماید که شخص متقاضی یکی‌ از معدود متقاضیانی است که توانسته خود را به مرتبه بلایی از مهارت و تجربه برساند و تمام دستاوردهای شخص در زمینه تخصصی مورد تحسین واقع شده است. همچنین مهرت و تخصص ایشان در سطح ملی‌ و بین‌المللی مورد تحسین واقع شده باشد و از تمام دستاوردهای ایشان در زمینه تخصصی ایشان قدردانی و مورد قبول واقع شده باشد.
– منظور از زمینه تخصصی چیست؟
با توجه به این شرط که شخص متقاضی باید از اندک افرادی باشد که زمینه تخصصی خود را در سطح بسیار بالائی ارتقا داده باشد، این زمینه تخصصی می‌بایست به صورت مشخص و دقیق تعریف بشود یعنی‌ قبل از اینکه مشخص کنیم که متقاضی توانایی خارق‌العاده را در زمینه تخصصی خود درد یا خیر. به خاطر داشته باشید اگر زمینه تخصصی با دقت تعریف شده باشد، انتظار میرود که شما به مرتبه و درجه بلایی در آن زمینه رسیده باشید. برای مثل یکی‌ از موکلین ما به نام آقای لی, دانشجو مقطع دکترا در زمینه علوم کامپیوتر می‌باشد که تحقیق خود را در زمینه برنامه تراهرتز انجام داده است. از آن جای که ایشان دانشجو می‌باشد، اثبات اینکه او در زمینه برنامه‌نویسی تراهرتز به توانائی و مهارت بالای رسیده است، دشوار می‌باشد زیرا که او همچنان در حال تحصیل و یادگیری از سوی استاد خود می‌باشد. با این وجود، آقای لی مدرک فوق لیسانس خود را در طراحی مدارهای یکپارچه دریافت نموده است و چندین مقاله در این زمینه جمع‌آوری نموده است. در نتیجه، دفتر حقوقی ما توانست به صورت دقیق زمینه تخصصی ایشان را اینگونه تعریف نماید: تخصص او در زمینه ترکیب طراحی ترهرتز وIC می‌باشد که برنامه ترهرتز با دخالت مدارکاوش می‌کند.بنابراین اداره مهاجرت آمریکا ویزا آقای لی را تحت عنوان ویزا اولویت اولیه برای اشتغال پذیرفت زیر آقای لی مدارک کافی‌ ارائه داد که ثابت نمود که او در میان بالاترین محققین در این زمینه تخصصی می‌باشد که توانسته طراحی IC و ترهرتز را با هم مخلوط کند. اگر آقای لی تخصص خود را بسیار وسیع و کلی‌ تعریف مینمود به مانند “محقق برجسته در زمینه برنامه ترهرتز”، باور این که او یکی‌ از برجسته‌ترین متخصصین در هر دو زمینه است را کاهش میداد.
-از تحصیلات و تجارب کاری پیشین خود سود ببرید.
بسیاری از متقاضیانی که به دنبال مزیتهای مهاجرتی EB-1A هستند مدارک لیسانس و فوق لیسانس خود را از کشور محل اقامت خود دریافت نموده اند. آنها همچنین تجارب کاری قابل توجهی‌ به دست آورده اند. زمانی‌ که تخصص متقاضی در فرم تقاضا تعریف میشود وجود هر دو این عوامل مهم می‌باشد. زمانی‌ که تخصص شخص متقاضی به صورت دقیق و مشخص تعریف گردد امکان اینکه او را به عنوان یکی‌ از اندک متخصصین که توانسته به مرتبه بالایی از مهارت و تجربه در تخصص خود برسد معرفی‌ نمود، آسان‌تر خواهد بود.

گرین کارت سرمایه‌ گذاری آمریکا

گرین کارت سرمایه‌ گذاری آمریکا

اقامت دائم آمریکا از طریق سرمایه‌ گذاری

مهاجرت به آمریکا از طریق سرمایه گذاری یا گرین کارت سرمایه گذاری آمریکا یکی‌ از راههای  مطمئن برای گرفتن اقامت دائم یا گرین کارت آمریکا هست. با سرمایه‌ گذاری یک میلیون دلار یا در بعضی‌ موارد پانصد هزار دلار در آمریکا شما میتوانید درخواست ویزای سرمایه‌ گذاری آمریکا را نموده که در انتها تبدیل به اقامت دائم یا گرین کارت سرمایه‌ گذاری آمریکا میشود

مهاجرت به آمریکا از طریق سرمایه‌ گذاری و اخذ گرین کارت سرمایه‌ گذاری آمریکا

۱۹۹۰ میلادی اداره مهاجرت ایالات متحده آمریکا برنامه مهاجرت از طریق سرمایه‌ گذاری خود را گسترش داد و به سرمایه‌ گذران واجد شرایط، موقعیت اخذ گرین کارت سرمایه‌ گذاری را فراهم آورد

برنامه مهاجرت به آمریکا از طریق سرمایه‌ گذاری  نامیده میشود

این قانون تصویب کرد که سرمایه‌ گذران واجد شرایط که شهروند کشورهای دیگر میباشند، میتوانند با سرمایه‌ گذاری یک میلیون دلار و ایجاد ده شغل، درخواست مهاجرت به آمریکا از طریق سرمایه‌ گذاری نموده و موفق به اخذ گرین کارت سرمایه‌ گذاری آمریکا گردند

البته سرمایه‌ گذران واجد شرایط میتوانند با سرمایه‌ گذاری پانصد هزار دلار در شرکت های منطقه ای نیز واجد گرین کارت سرمایه‌ گذاری آمریکا گردند .

روش یک میلیون دلاری، روش مستقیم نامیده میشود که سرمایه‌ گذار ، خود ایجاد یک تجارت نموده و در تمام مراحل سرمایه‌ گذاری و ایجاد شغل دست داشته و سرمایه‌ گذاری را به صورت مستقیم نظارت می‌کند

روش پانصد هزار دلاری، روش غیر مستقیم نامیده میشود که سرمایه‌ گذر، این مبلغ را به یک شرکت منطقه ای مورد تائید اداره مهاجرت آمریکا واگذار نموده و هیچ نقشی‌ در زمینه میدیریت و اشتغال نخواهد داشت

فواید مهاجرت به آمریکا از طریق سرمایه‌ گذاری یا گرین کارت سرمایه‌ گذاری آمریکا

سرمایه‌ گذار و همسر و فرزندان مجرد زیر بیست و یک سال وی گرین کارت سرمایه‌ گذاری آمریکا را دریافت خواهند کرد

متقاضیان به محض دریافت ویزا و گرین کارت سرمایه گذاری  تمامی حقوق افراد دارای اقامت دائم در آمریکا از قبیل کار، تحصیل و زندگی‌ را دارا خواهند شد سرمایه‌ گذار و خانواده او دارای حق تحصیل در مدارس و دانشگاههای آمریکا میباشند

سرمایه‌ گذار و خانواده او پس از دریافت گرین کارت سرمایه‌ گذاری آمریکا و سپری شدن پنج سال میتوانند در خواست شهروندی آمریکا را نمایند

در زیر دلایل بهتر بودن گزینهٔ ویزای سرمایه گذاری عنوان شده است

مبلغ سرمایه گذاری برای دریافت گرین کارت سرمایه‌ گذاری  از ابتدا مشخص و معین است
میزان وظایف و کارهای محول شده به شخص متقاضی و سرمایه گذار بسیار کم است

Aria Vatankhah

برنامهٔ مهاجرت به آمریکا از طریق سرمایه‌ گذاری
این برنامه در دو نوع استاندارد (معمولی‌) و سرمایه گذاری در مراکز منطقه‌ای ارایه میگردد
بر حسب پروژه‌های مختلف (معمولی‌ یا مرکز منطقه‌ای) شخص سرمایه گذار ملزم به سرمایه گذاری مبلغی بین ۵۰۰،۰۰۰ تا ۱،۰۰۰،۰۰۰ دلار میباشد
در صورت سرمایه گذاری در پروژه‌های معمولی‌ متقاضی باید با راه اندازی یک شغل یا بیزینس جدید یا گسترش یک شغل و بیزینس موجود برای حداقل ده شهروند آمریکائی برای مدت دوسال یا بیشتر کار تمام وقت ایجاد نماید
واجدین شرایط برای ویزا و گرین کارت سرمایه گذاری
دارا بودن مبلغ ۵۰۰،۰۰۰ تا ۱،۰۰۰،۰۰۰ دلار آمریکا برای سرمایه گذاری در یکی‌ از مراکز منطقه‌ای یا پروژه‌های مورد تایید دولت آمریکا
تکمیل و دریافت تایید فرم, این فرم حاوی اطلاعات لازم و کافی‌ از قبیل شروع پروژه انتخابی، مدارک مالیاتی، رسید مبالغ واریز شده، و طرح کلی‌ ادارهٔ پروژه یا بیزینس میباشد
سرمایه گذار متقاضی میتواند یک پروژهٔ کاملا نو و تازه را در آمریکا شروع کند و یا در جهت بهینه سازی  یا گسترش یک شغل یا بیزینس موجود اقدام به سرمایه گذاری کند
پروژهٔ مورد سرمایه گذاری باید برای حداقل ده سیتی زن و شهروند آمریکای به مدت حداقل دو سال شغل تمام وقت ایجاد نماید. شخص متقاضی، همسر و فرزندان متقاضی نمیتوانند جزو این ده نفر باشند. استخدام و ایجاد شغل برای این ده نفر بنا به نوع پروژه میتواند مستقیم یا غیر مستقیم باشد

گرین کارت یا اقامت دائم آمریکا برای متقاضیانی که از طریق ویزا و گرین کارت سرمایه گذاری اقدام کنند مهیا و میسّر میباشد این اقامت شامل حال همسر و فرزندان زیر ۲۱ سال متقاضی نیز میباشد

دیگر شرایط گرین کارت سرمایه گذاری آمریکا عبارتند از
سرمایه گذار متقاضی  باید صاحب مبلغ لازم برای سرمایه گذاری باشد
سرمایه گذاری باید در یک شغل و بیزینس در حال کار و یا آماده برای شروع و به وجود آورندهٔ کار باشد. سرمایه گذاری در خرید اوراق بانکی، ملک یا مستقلات و … مورد قبول نمیباشد
شغل و بیزینس انتخاب شده برای سرمایه گذاری در صورت موجود بودن باید بعد از ۲۹ نوامبر ۱۹۹۰ آغاز شده باشد در صورت قدیمی‌ تر بودن بیزینس از تاریخ ذکر شده سرمایه گذاری جدید باید ماهیت جدیدی به شغل مذکور بدهد
مبلغ سرمایه گذاری حداقل ۵۰۰،۰۰۰ و قابل اجرا در مناطق حومهٔ شهر با میزان اشتغال کمتر میباشد
پروژه و بیزینس انتخاب شده باید برای حداقل ۱۰ شهروند آمریکائی شغل تمام وقت برای ۲ سال یا بیشتر ایجاد نماید
در صورت سرمایه گذاری در مراکز منطقه‌ای نیاز به ایجاد شغل برای ۱۰ نفر به صورت مستقیم نیست که این از مزایای سرمایه گذاری در مراکز منطقه‌ای است
اگرچه اداره مهاجرت شرط گذاشته است که شخص متقاضی باید یک میلیون دلار سرمایه‌ گذاری کند، آنها ممکن است نصف این مبلغ ( ۵۰۰۰۰۰$)  را نیز بپذیرند، اگر  سرمایه گذاری در یک منطقه تعین شده باشد
بسیار مهم و ضروریست که شما در تجارت مورد نظر فعالانه مشغول باشید و نه به صورت انفعالی. به عنوان مثال شخصی‌ ممکن است یک انبار را خریداری کند و آن را تبدیل به یک تعمیرگاه اتومبیل کند. ولی‌ اگر اون شخص فقط انبار را بخرد و هیچگونه کاری در آن انجام ندهد، از نظر اداره مهاجرت سرمایه‌ گذار انفعالی به حساب میاید و ویزای وی رد خواهد شد
شخص سرمایه گذار میتواند که شهروندان آمریکایی‌، دارند گان اقامت دائم یا مهاجرانی که اجازه کار کردند در ایالت متحده دارند را استخدام کند. اگرچه همسر و یا فرزندان شخص سرمایه گذار میتواند که برای وی کار کنند ولی‌ اداره مهاجرت آنها را جزو کارمندانی که شخص سرمایه گذار باید طبق قوانین این نوع ویزا استخدام کند بحساب نمیاورد
اگر چندین مهاجرتصمیم بگیرند که سرمایهای خود را روی هم بگذارند، در این صورت هر شخص باید یک میلیون دلار سرمایه‌ بگذارد. ولی‌ در این شرایط دیگر نیازی نیست که هر کدام از اینها ۱۰ نفر را استخدام کنند، تا زمانی‌ که سرمایه گذاری مورد نظر ۱۰ کار و یا بیشتر ایجاد کند. برای مثال، ۳ مهاجر سرمایه گذار میتواند برای ویزای  تقاضا کنند، اگر هرکدام یک میلیون دلار سرمایه گذاری کنند و ۱۲ نفر را نیز استخدام کنند. به این دلیل که ۱۲ کار، شرط وزارت کار، برای ایجاد اشتغال را تکمیل می‌کند، بنابرین هر ۳ سرمایه گذار تمام شرایط برای گرفتن این نوع ویزا را دارا میباشند

روند ارائه در خواست ویزای سرمایه گذاری و دیگرشرایط

برای ارائه در خواست ویزای یک سرمایه گذار باید فرم  را پرکنند، تمامیه مخارج مربوط به این نوع ویزا را پرداخت کند و مدارکی ارایه دهد که فرم را حمایت کند. این مدارک باید اثبات کند که فرد قصد سرمایه گذاری دارد و یک شرکت بازرگانی جدید را ابقا کند، که میتواند شامل

شرح حال مالی‌ که نشان دهنده قانونی‌ و مشربودن سرمایه شخص مذکور است

یک برنامه تجاری که نشان دهد که شخص متقاضی بطور مدام درگیر تجارت جدیدخواهد بود ، که این برنامه باید شامل مسولیتها و وظائف شخص متقاضی نیزباید باشد
پیمان نامه خرید ویا رهن شرکت جدید
ضمانت بانکی
مشاغل جدید توسط تجارت جدید ایجاد شده است. هیچگونه ضابطه ای در مورد داشتن مدرک تحصیلی‌، دانستن زبان انگلیسی، سن و یا تجربه کاری نیست
توجه داشته باشید که برای گرفتن ویزای گرین کارت سرمایه گذاری نیازی به این نیست که شخص سرمایه گذار، در همان شرکتی کار کند که در آن سرمایه گذاری کرده است، تا زمانی‌ که شخص متقاضی به صورت فعال در تجارت دست داشته باشد. به عنوان مثال شخصی‌ میتواند در کالیفرنیا زندگی‌ کند ولی‌ تجارت وی خارج از ایالت کالیفرنیا باشد

تماس با ما
برای اطلاعات بیشتر در مورد گرین کارت سرمایه گذاری لطفا با شماره تلفن ۰۰۱۶۵۰۴۸۵۲۰۵۸ لطفا تماس حاصل نمائید